Ügyfélfogadás: hétfő-péntek 9.00 - 15.00

GYIK

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA (PRIVOLA)

Potpisom ove Izjave dajem izričitu suglasnost i privolu ZAKLADI ECONOMICA HUNGARICA (dalje u tekstu Zaklada) da prikuplja, obrađuje, koristi i analizira podatke koji se odnose na mene, uključujući moje osobne podatke u svrhe koje su ovdje izričito navedene. Registracijom i ustupanjem mojih osobnih podataka suglasan/suglasna sam s prikupljanjem, obradom, korištenjem i analiziranjem istih u svrhu: kontaktiranja sa svrhom ostvarenja poslovne radnje, kreiranja novih i prilagođavanja postojećih proizvoda, usluga i poslovnih odnosa, informiranja o proizvodima i uslugama, pogodnostima, ponudama, novostima i promjenama u poslovanju, objavama za javnost te u marketinške svrhe (dostavljanje informacija, ponuda i promidžbenih materijala o proizvodima, uslugama i/ili poslovima). Prikupljanje obrada analiza i korištenje podataka odnosi se na: podatke koje sam dala/dao Zakladi prilikom ugovaranja ili iskazivanja interesa za usluge, proizvode i/ili poslove uključujući i podatke sadržane u obrascima i ugovorima, osobne podatke koje sam dao/dala prilikom izvršavanja ugovora i/ili poslova, podatke koje sam dao/dala Zakladi u osobnoj telefonskoj, poštanskoj, elektroničkoj i drugoj vrsti komunikacije. Obrada podataka može uključivati izradu profila na temelju analize mojih osobnih interesa, ponašanja i lokacije te može biti automatizirana. Potvrđujem da sam prije davanja suglasnosti obaviješten/a i upoznat/a o sljedećem: Suglasnost dajem dobrovoljno. Zaklada je voditelj (zbirke) obrade mojih osobnih podataka sa sjedištem na adresi Trg Franje baruna Trenka 4, Osijek, te za sva pitanja i ostvarivanje prava u obradi mojih osobnih podataka mogu kontaktirati Zakladu putem pošte na adresu Trg Franje baruna Trenka 4, 31000 Osijek, putem telefona na 031/283-682, te putem elektronske pošte na info@economica-hungarica.eu, te službeniku za zaštitu osobnih podataka na 031/283-682. Pojedine procese obrade podataka Zaklada obavlja koristeći usluge vanjskih pružatelja usluga uz primjenu svih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite podataka, te sam suglasan/suglasna s istim. Upoznat/a sam, te imam pravo na pristup informacijama o obradama u svrhe za koje sam dala/dao suglasnost te imam pravo i obvezu ispravka netočnih podataka. Suglasnost mogu opozvati u bilo kojem trenutku te Zaklada nakon toga više neće obrađivati podatke u svrhu za koju je suglasnost dana. Suglasnost mogu opozvati u potpunosti ili djelomično, odnosno odustati od iste i zatražiti prestanak aktivnosti obrade mojih osobnih podataka. Imam pravo uputiti prigovor Zakladi na prethodno navedene kontakt podatke te nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka. Suglasan sam s iznošenjem mojih osobnih podataka iz Republike Hrvatske u navedene svrhe. Suglasan sam da Zaklada moje osobne podatke priopći svojim zaposlenicima i vanjskim suradnicima kojima su isti potrebni radi provedbe poslovnih aktivnosti Zaklade vezanim uz narav posla koji obavljaju. Moji osobni podaci ne mogu se priopćavati trećim osobama bez moje privole, osim i samo uz moju privolu i slučajevima koji su izričito propisani zakonom. Upoznat/a sam sa odredbama Pravilnika o zaštiti privatnosti Zaklade, te mi je isti dostupan na www.economica-hungarica.eu Registracijom i ustupanjem mojih osobnih podataka potvrđujem da sam istu pažljivo pročitao/la i razumio/la. Ovim putem izričito izjavljujem da imam više od 18 godina i da zakonski mogu dati privolu za obradu osobnih podataka kako je to navedeno u ovoj Izjavi