GYIK

A pályázat elkészítéséhez regisztráció szükséges a honlapunkon, amely a következő linken érhető el: REGISZTRÁCIÓS FELÜLET A regisztrációhoz mindösszesen névre, egy e-mail címre és egy tetszőleges felhasználónévre, valamint jelszóra van szükség. A felhasználónév nem tartalmazhat szóközt és speciális karaktereket. A jelszó legalább 6 karakter hosszú legyen.

Az adatlapot, regisztrációst követően, a honlap felületén, online szükséges kitölteni. A kérdések konkrétak, figyeljünk a rövid, tömör megfogalmazásra, mintha élőszóban elmesélnénk, mivel foglalkozunk, és mit szeretnénk elérni, melyek lesznek a fejlesztés hatásai és eredményei.

Az árajánlatok a piaci ár bizonyítását szolgálják. Azért szükséges egyszerre három, hogy gyorsítson az elbírálás folyamatán, hiszen még idén, a 2017-es évben szeretnénk lebonyolítani a projekteket.

Igen. Amennyiben a megfelelő eszközt webáruházban is megtalálható, elegendő a webshopról készített un. „print screen”, amelyet csatolhat árajánlatként is.

A 3 árajánlat 3 különböző cégtől kell, hogy származzon, ám összehasonlítható gépek leírását kell, hogy tartalmazza. Amennyiben lehetséges, mindhárom árajánlaton szerepeljen ugyanaz a típusú gép/eszköz, ám ha ez nem életszerű, úgy rendelkezzenek hasonló paraméterekkel az összehasonlíthatóság érdekében.

Az árajánlatok közül a legmegfelelőbbet választhatja. Ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül a legolcsóbbat kell választani, mert nem mindig a legolcsóbb a leggazdaságosabb. Annyi a teendő, hogy az online adatlap ehhez kapcsolódó részében meg kell indokolni a választást.

A köztartozás mentességről az adóhivatal („Porezna uprava”) állít ki igazolást. Horvátul: „ potvrda Porezne uprave o stanju duga”.

A bankszámláról szóló igazolást az év elejétől, azaz 2017. január 1-jétől kell mellékelni. Ezt a dokumentumot a FINA állítja ki, amelynek hivatalos horvát megnevezése: „Očevidnik o danima insolventnosti“. A bank által kiállított igazolás is elfogadható- sajnos nem minden bank hajlandó ilyen tartalmú igazolás kiállítására.

Igen, amennyiben összesen maximum 15 napig tartott a zárolás a teljes 2017. évre vonatkozóan. A FINA által kiadott dokumentum ezt is igazolja.

Sajnos a BON2-es igazolást nem tudjuk teljes értékűként elfogadni, amennyiben csak az elmúlt 6 hónapra vonatkozik. A pályázati kiírás szerint a kötelezően csatolandó mellékletnek 2017. január elsejétől kell bizonyítani a maximális 15 napnyi zárolást.

Amennyiben a két BON2-es igazoláson látni, hogy 2017. január 1-jétől mindösszesen 15 napig, vagy egyáltalán nem volt zárolva a vezetett számla, úgy igen.

A bankszámla igazolás, azaz a Fina által kiadott igazolás a fizetésképtelenségről, a vállalkozás pénzforgalmi számlája vagy a parasztgazdaság (OPG) vezetőjének („nositelj”) nevére kell, hogy szóljon.

A nem visszaigényelhető állami forgalmi adó (PDV) elszámolható. Ez azt jelenti, hogy aki nem ÁFA-körös (azaz „nincs a PDV rendszerben”) a projekt bruttó értékével (ÁFÁ-val növelt, „cijena+PDV”) számolhat. Aki ÁFA-visszaigénylő, (azaz „PDV rendszerben van”), a termék(ek) nettó árát kell, hogy alapul vegye a projekt értékének számításakor.

Irodabútor és berendezés nem támogatható. A folytatott tevékenységgel kapcsolatos eszközbeszerzésre kell fókuszálni. Így például egy mézcsomagoló-kiszerelő egységben használt berendezés, amely eszköznek minősül, beszerezhető, ám irodabútor, mint pl. szekrény, polcok, íróasztalok, stb. nem pályázható.

Laptopra, fényképezőre, és minden olyan eszközre, amelynél nem zárható ki egyértelműen a magánhasználat, illetve szórakoztatási és szórakozási, szabadidős eszközökre nem lehet pályázni. Ez alól azon pályázók sem kivételek, ahol munkaeszközként szerepel az informatikai berendezés, mint például rendezvényszervező cégnél a fényképezőgép vagy könyvelőirodánál a hordozható számítógép. A szoftverek közül specifikus, szakmai szoftverek, mint például a könyvelőprogram, fordító- vagy tervezőprogram pályázható.

A szállítóautó nem minősül eszköznek. A forgalmi engedélye alapján gépjármű, amely a pályázati kiírás „nem támogatható” felsorolásába tartozik, így támogatás nem igényelhető. A mezőgazdasági munkagépek forgalmi engedélyében szereplő megnevezésük alapján támogathatók.

Igen, a villanypásztor is eszköznek számít.

Igen, a fóliasátor eszköznek tekinthető, így lehet rá pályázni, amennyiben a projekt zöldségtermesztésre épül.

Mivel többéves ( akár 15) növényről van szó, így igen. Amely növény csak egy éven belül szolgálja a vállalkozás hasznát, illetve fejlődését, nem pályázható. Pályázható a spárga, gyümölcsfák, szőlőültetvények.

Sertésre, vagy állatállomány bővítésére abban az esetben pályázhat, amennyiben tenyészállatot kíván beszerezni. Az egy éven belül eladható jószágra, jelen pályázati felhívások keretében, nem lehet támogatást igényelni.

A jogosultsági feltételek egyike, hogy a cég, OPG, egyéni vállalkozó, vállalkozás 2017. január 1-je előtti bejegyzésű legyen.

Csak a három árajánlat tételes magyar fordítására van szükség, de az sem hivatalos fordításként, hanem megfelel az otthoni, akár kézzel, nyomtatott betűkkel írott fordítás is azzal, hogy a pályázó a fordításra az alábbi mondatot rávezeti: „ Aláírásommal igazolom, hogy a magyar nyelvű fordítás az eredeti szöveggel mindenben megegyezik”.

Nem. Csak egy számlát tudunk elfogadni, azaz amennyiben a maximálisan beszerezhető 5 eszközre kívánnak pályázni, mind az 5 eszköznek egy árajánlaton, később pedig egy számlán kell szerepelnie. Ez kivétel, amennyiben „élő eszközt” kívánnak beszerezni, mint az ültetvény vagy állatállomány és mellé még a szükséges technikai felszerelést is bővítenék, úgy a fizikai eszköz és az élő szerepelhet kettő számlán. Ám ez az egyetlen kivétel a szabály alól.

Ez több tényezőtől függ. Amennyiben elsődleges mezőgazdasági termeléshez szükséges gépet szeretne beszerezni, pl. traktor, eke, permetező, stb., és kimeríti a 3 évre vonatkozó de minimis keretet, azaz a 15.000 euró értékű támogatást, úgy nem pályázhat jövőre ugyanebből a keretből támogatandó pályázatra. Amennyiben nem meríti ki a 15.000 eurós keretet, úgy értelemszerűen a maradék összegre pályázhat, amennyiben lesz jövőre is ilyen lehetőség. (Például: idén 8.000 euró támogatásra pályázik, elsődleges mezőgazdasági termelésben, akkor 3 éven belül, további 7.000 euró összegre pályázhat .) Amennyiben másodlagos mezőgazdasági, feldolgozáshoz szükséges eszközre kíván pályázni vagy nem mezőgazdasági vállalkozásként indul a pályázaton, azaz a 2/2017-es felhíváson indul, úgy a de minimis keret három évre vonatkozó összege 200.000 euró.

Az adóhivatal egyedi kérésre kiállít egy igazolást, amely szerint az adózó nincs az ÁFA-körben, nem regisztrált, így nem köteles adóbevallást készíteni. Ezen igazolással kiváltható az adóbevallás/mérleg.

Az Economica Hungarica Alapítvány munkatársai szívesen segítenek a pályázati kérdések tisztázásában, a szükséges dokumentáció elmagyarázásában, iránymutatásban, a formai megfelelőségre vonatkozó kérdésekben, valamint a regisztrációban. A Magyar Nemzeti Kereskedőház eszéki irodája segít a dokumentáció szkennelésében, nyomtatásában,az árajánlatok beszerzésében, valamint az összeállított pályázat véleményezésében/véglegesítésében. A HMDK Gazdakör titkársága és az operatív ügyekért felelős tagok – előzetes bejelezkezés feltételével -segítenek a Pályázóknak az adatlap kitöltésében, a szkennelésben, a feltöltésben és a nyomtatásban, a számítások ellenőrzésében.

Regisztrációt követően, honlapunk pályázati felületére belépve, ki kell választani a felhívást és megjelenik a hozzá tartozó adatlap, amelyet ki kell tölteni, online, majd a mellékletek feltöltése és ellenőrzés után, el kell fogadni az adatlap végén található nyilatkozatot és kattintani a „ nem vagyok robot” robotszűrő négyzet közepébe. Ezzel beküldhető a pályázat, ám még nem minősül beadottnak. Az így elkészített adatlapot, minden csatolt melléklettel együtt személyesen kell behozni és átadni az Economica Hungarica Alapítvány irodájában. Itt a munkatársak ellenőrzik a behozott dokumentációt, annak eredetivel történő egyezőségét (ezért kérjük a teljes eredeti dokumentáció bemutatását), fénymásolják és átveszik a pályázatot, amelyről minden pályázó egy egyedi azonosítóval ellátott átvételi elismervényt kap. Mindezek után tekinthető a pályázat beadottnak.

Általában a 12 havi érvényesség életszerű. Bármenyi időre is szól a garancia, kérjük, valamilyen formában igazolják annak meglétét: akár az árajánlaton történő szerepeltetéssel, akár külön garancialevéllel.

A támogatás intenzitása 75%, ami azt jelenti, hogy minimum 25% önrész biztosítandó. De egy másik korlátozás, hogy az igényelhető támogatás pályázatonként 15.000 euró összértékű lehet. Ez azt jelenti, hogy amennyiben 15.000 euróra, a maximális támogatási összegre pályáznak, úgy a projekt összértéke el kell, hogy érje a 20.000 eurót. Amennyiben kisebb összegre pályáznának, úgy a teljes érték – az árajánlaton szereplő végösszeg – minimum 25%-ával kell pénzben rendelkezniük, mivel a 75%-ot a támogató finanszírozza majd. Például a beszerzendő eszköz összesen 14 000 euróba kerül, akkor 3 500 euró önrészt szükséges vállalni, így a támogatás értéke 10 500 euró lesz. Amennyiben nagyobb összegre kívánnak pályázni, úgy a maximális, 15 000 eurós támogatás igényelhető. Ebben az esetben az önrész magasabb lesz, mint 25%, ami az elbírálásnál többletpontot eredményez. Így a 32 000 eurós eszköz esetében 17 000 euró önrészt vállal a pályázó ( mert max. 15.000 euró támogatást kaphat), amely 53,125%-os önrészt jelent. Ez esetben a támogatás intenzitása 46,875%.

A méhészet egy olyan speciális ága a mezőgazdaságnak, hogy nem szükséges 0,5 ha területtel rendelkezni, ám bizonyítani kell a méhészet meglétét, valamint a pályázónak nyilatkoznia szükséges arról, hogy méhészként nem szükséges számára a nagyobb földterület.

A mezőgazdasági termények feldolgozására használt eszközökre a családi és kisvállalkozások felhívásra pályázhatnak. Ez már a 200 000 eurós de minimis keretbe számítandó.

Az önrész nem váltható ki. Az önrésznek pénzben kell a pályázó rendelkezésre állnia a támogatási szerződés megkötéséig. A szerződéskötést követően, amint a pályázó bizonyította a vállalt önrész forgalmazó felé történő folyósítását, az Alapítvány átutalja a támogatás összegét közvetlenül a forgalmazónak, aki a teljes összeg kézhezvétele után 30 nappal köteles leszállítani az árut.

Az önrész kizárólag átutalással teljesíthető és banki átutalási bizonylattal bizonyítható. A horvát törvények tiltják a 10 000 kuna feletti házi pénztár alkalmazását, így mindenképpen átutalással szükséges kiegyenlíteni.

Életvitelszerűen egy lakcímen élők, azaz ugyanazon lakcímmel rendelkező pályázók nem pályázhatnak. Egy családból csak akkor pályázhat két tag, ha életvitelszerűen külön élnek.

A pályázat megvalósulásának és hasznosulásának kell tekinteni azt, ha a pályázat kötelező mellékleteiben szereplő bizonyító dokumentumok szerint a pályázó cég a járási listán szereplő járások területén került bejegyzésre, a pályázó állandó lakcíme a járási listán szereplő járások területére van bejegyezve, továbbá a projekt a Gazdaságfejlesztési Stratégiában szereplő négy megye területén kerül kivitelezésre.